TRAMPOLINY:
1. Klient zapoznał się z Regulaminem Świętokrzyskiego Centrum Sportu
2. Na zajęcia obowiązuje SPECJALNY karnet.
3. Przy zapisie na jednorazowe wejście na zajęcia obowiązuje jednorazowa kaucja w wysokości 20
zł, która przepada z chwilą niepowiadomienia o rezygnacji z zajęć.
5. Ważność karnetu 12 wejść wynosi 60 dni, karnet 8 wejść 30 dni .
6. Na zajęcia OBOWIĄZUJĄ zapisy. Informację o nieobecności na zajęciach należy zgłosić minimum 5h przed zajęciami. Niepoinformowanie oraz nie pojawienie się na treningu skutkuje skreśleniem jednorazowego wejścia na karnecie.
7. Niedozwolone jest korzystanie ze sprzętu więcej niż jednej osobie w tym samym czasie.
8. Na zajęciach na trampolinach obowiązuje odpowiednie, czyste, sportowe obuwie zmienne a także ręcznik oraz woda mineralna niegazowana.
9. Wejście i zejście z trampoliny powinno odbywać się w kontrolowany sposób, nie należy zeskakiwać z trampoliny na
ziemię ani przeskakiwać z jednej trampoliny na drugą.
10. Dopuszczalna waga użytkownika max. 120 kg.
Przeciwwskazania do skakania na trampolinie :
– ogólny zły stan zdrowia
– zaburzenia równowagi
– dyskopatia
– nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia
– ciąża
– urazy stawu skokowego i kolan
– niestabilność
– choroby kości i
– osteoporoza
– koślawość stóp i kolan
– endoprotezy
Świętokrzyskie Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za kontuzję i urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem trampoliny, a także nieprzestrzeganiem regulaminu.
Uczestnik oświadcza, że jej/jego stan zdrowia zezwala na korzystanie z zajęć fitness na trampolinach.
W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Uczestnik zobowiązany jest
poinformować o tym instruktora zajęć na trampolinache. Uczestnictwo w zajęciach dokonywane jest na własną
odpowiedzialność.

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Minimalna ilość ćwiczących na zajęciach zorganizowanych to 4 osoby.

Karnet ważny jest przez 30 dni od daty zakupu.