Cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową, w tym również na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz. 97) oraz postanowieniami Statutu Fundacji Świętokrzyskie Centrum Sportu.